Skolefritidsordningen (SFO)

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til barn på 1. til 4. trinn, og for barn med spesielle behov på 1. til 7. trinn.

SFO skal være noe annet enn skole og barnehage, og den er ikke en del av skolen. Det skal være en trygg oppholdsplass for barna, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

SFO på Vega holder til på Vega skole. Rektor er øverste administrative leder av SFO. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret og det er dermed ingen plikt for kommunene å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. 

Her finner du vedtekter og priser for SFO i Vega Kommune. (PDF, 295 kB) 

Søknad om SFO-plass

Vega kommune bruker et fullelektronisk opptakssystem: Oppvekstportalen.

Dersom du er folkeregistrert i Vega kommune er det viktig at du logger deg inn før du søker om SFO-plass. Dette for å kontrollere at opplysningene som er registrert på deg og din familie er korrekte, samt for å kunne legge til korrekt kontaktinformasjon (tlf.nr og epostadresse)

Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. (Dersom du er usikker på om du er registrert, kan du forsøke å logge deg inn.) Dersom du ikke kan logge deg inn ved bruk av ID-porten (dvs. dersom du ikke har norsk fødselsnummer, evt. dersom du pr. i dag ikke er folkeregistrert i Vega kommune), så kan du søke uten å være innlogget.

Søknadsfrist

Søknadsfrist for kommunal SFO er 1.mai, men du kan også søke resten av året.

Priser

Priser gjelder fra 1. januar 2023. 

  Pris Pris kost
Hel plass (mer enn 12 timer) 2300 200
Halv plass (inntil 12 timer) 1800 200
Timing 70 pr time  

Søskenmoderasjon -25% for opphold.

Oppsigelse

Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den første påfølgende måned. Oppsigelsen registrerer dere inne på Oppvekstportalen. Barn som begynner på mellomtrinnet trenger ikke si opp plassen.

Åpningstid: 07:30 - 16:30

Kontaktinfo

Kari Kvalø
Inspektør
E-post
Mobil 41 92 87 89

Adresse

Åsveien
8982 Vega

Åpningstider

Man - Fre: 07:30 - 16:30