Aktuelt

  • 15.05.2022 Ledig 60% stilling hjemmehjelp og assistent på helg
    Vi har ledig fast 60 % stilling som hjemmehjelp og assistent i pleien hver tredje helg i hjemmetjenesten. Arbeidet som hjemmehjelp er på dagtid, og helg i pleien er på dag.
  • 12.05.2022 Ferievikarer
    Pleie og omsorgstjenesten i Vega kommune søker ferievikarer for perioden medio juni til medio august 2022.

Hva skjer i Vega