Hvordan søke selv?

Før du søker, sjekk følgende:

Må jeg søke?

Kan jeg søke selv, eller må fagfolk søke for meg?

Hvordan søke

1. Bestill situasjonskart hos teknisk avdeling eller skriv ut kart fra feks. seeiendom.no

2. Bestill naboliste fra kommunen

3. Tegn inn tiltaket på situasjonskartet og lag plan-, snitt- og fasadetegninger som er målsatt og i målestokk

4. Send ut nabovarsel. Ved nabovarsling brukes skjema 5154, 5155 og 5156. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes til kommunen. Mer informasjon om nabovarsling finner du her. 

5. Vent minst 2 uker på eventuelle nabomerknader før du sender søknaden til kommunen

Søknad og vedlegg

Søknad skal inneholde følgende:

  • Søknadsskjema (5153) utfylt og underskrevet
  • Kopi av nabovarsel
  • Kvittering for nabovarsel
  • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarer
  • Eventuelt søknad om dispensasjon
  • Målsatt situasjonskart som viser tiltakets plassring
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger som viser endringene. Tegningene skal være målsatt og i målestokk. Ved til-/påbygg skal også eksisterende fasader og plan vises.

Alle skjemaer/byggesaksblanketter finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Søknaden kan sendes til kommunen via e-post til postkasse@vega.kommune eller per post til:
Vega kommune
Rørøyveien 10
8983 Vega

(Vega kommune er ikke tilknyttet Direktoratet for byggkvalitet sin tjeneste ByggSøk.)

Hva koster det å søke?


Behandlingstid

Behandlingstid på byggesaker er 3 uker.

Trenger du hjelp eller veiledning?

Er du i tvil, kan du ta kontakt med avdeling for teknisk og eiendom for hjelp og veiledning. 

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega