Avfall og renovasjon

Søndre Helgeland Miljøverk er et interkommunalt avfallsselskap som samler inn og behandler avfall på vegne av Vega og 10 andre eierkommuner på Helgeland. Selskapets formål er at det på vegne av eierkommunene skal drive innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall i SHMIL- distriktet.

SHMIL finansieres gjennom renovasjonsavgift som kundene betaler og ved salg av utsorterte avfallsfraksjoner.

Det er kommunene som vedtar hvor stor avgiften skal være etter innstilling fra SHMIL. SHMIL er et selskap som ikke skal gå med overskudd, men drives i balanse i henhold til de faktiske utgifter til renovasjon.

Søk på din eiendom.


Renovasjonsgebyr SHMIL

Renovasjonsgebyr SHMIL
Dunkstørrelse Dunkgebyr Fri levering Sum eks mva Sum inkl mva
80 Liter 2577,51 342,39 2919,89 3649,87
140 Liter 2873,91 342,39 3216,30 4020,38
240 Liter 3367,17 342,39 3709,55 4636,94
360 Liter 4906,83 342,39 5249,21 6561,52
660 Liter 9993,42 342,39 10355,81 12919,76
Fritid alt 1 1016,44 192,59 1209,33 1511,29
Fritid alt 2 1551,45 192,59 1744,04 2180,05
Fritidseiendom nr. 2 508,22 101,64 609,86 762,33

 

Vederlagsfri levering for husholdnings- og fritidsabonnenter

Vederlagsfri levering for husholdnings- og fritidsabonnenter
Type Sats pr. år
Husholdning kr. 342,39 eks mva
Fritidsbolig 1 kr. 192,59 eks mva
Fritidsbolig 2, 3 etc kr. 101,64 eks mva (pr stk)

 

Leveringspriser for næringsavfall

Pris på restavfall er økt med 2,93% samt 1% på toppen av dette på grunn av innføring av CO2-avgift fra 2021. Øvrige priser er økt med 2,5%. 

Dersom det oppstår vesentlige endringer i rammebetingelsene, delegerer representantskapet til styret å fastsette nye priser for næringslivet. Styret gis også fullmakt til å forenkle priskategoriene dersom dette gir en mer effektiv drift. 

Leveringspriser for næringsavfall
Avfallstype Alstahaug, Brønnøysund og Åremma. Levert på vekt pr tonn* Øvrige gjenvinningsstasjoner. Levert pr. m3*
Restavfall næring 2650 395
Gjenvinnbart avfall næring 1138 390
Hageavfall 841 108
Våtorganisk avfall (matavfall) 2132 390
Smittefarlig avfall 11941 4213
PCB-vinduer (1965-80) 1374 646
Isolergalssvinduer med kloraparafin 1981-90) 9420 2358
EE-avfall 2624 523
Trykkimpregnert og kreosot 2839 564
Masser for levering til deponi Kun på Åremma. Pris etter forespørsel.
Farlig avfall Egen prisliste

*minste levering vekt 20kg og volum 0,25 m3


Kommunalt tillegg

Kommunalt tillegg økes til kr. 90 pr. abonnent til dekning av faktureringsgebyr og kommunale utgifter i forbindelse med renovasjon.


Bioposer/plastsekker

Trenger du flere bioposer, kan du hente det på panterommet på Spar på Gladstad.