Gravemelding

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Dette gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv. Graving utenfor vei avtales med grunneier.

Den som skal utføre gravearbeidet må nå selv gå inn på gravemelding.no. Her må du registrere deg og fylle ut gravemelding med kart.

Etter mottatt tilbakemelding fra gravemelding.no, skal denne sendes til Vega Kommune på mail: postkasse@vega.kommune.no. Når saken er behandlet blir du tildelt en godkjenning og evt. påvisning av kommunalt ledningsnett.

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega