Det er ledig inntil tre undervisningsstillinger i 100 %: En midlertidig stilling med mulighet for fast tilsetting etter kort tid og to faste stillinger.

Vikariat som kirkeverge  i 50% stilling i Vega sokn lyses ut i et halvt år, fra 01.01.2022 til 01.07.2022.

Vi søker etter vikar i 100% stilling i forbindelse med at en av våre ansatte skal ut i permisjon og som ferievikar sommeren 2022