Vi søker etter en ny kollega i 100% stilling/vikariat i forbindelse med at en av våre ansatte skal ut i permisjon i 2022.

St. 6185 Helsesykepleier 100% fast stilling

Det er ledig 100 % stilling som sykepleier ved Vega legekontor, laboratoriet.