Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postet før fristen går ut
  • Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak
  • Hvis vi ikke er enige i din klage, sendes klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjør klagen

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak du klager på
  • Den eller de endringer du ønsker
  • Begrunnelsen for klagen
  • Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Send klagen til

Vega kommune
Teknisk avdeling
Rådhuset
8980 Vega

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega