Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstid regnes fra søknaden er fullstendig/komplett, det vil si med all nødvendig dokumentasjon. Hvis vi må innhente ytterligere dokumentasjon fordi søknaden ikke er fullstendig, inngår ikke dette i saksbehandlingstiden

3 uker

  • Igangsettingstillatelser
  • Midlertidig brukstillatelser
  • Ferdigattester
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt og der det ikke er nødvendig med uttalelse eller samtykke fra annen myndighet (Fylkesmannen, Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet o.l.)

12 uker

  • Omfattende byggetiltak, med og uten dispensasjon fra plan
  • Rammetillatelser
  • Dispensasjonssøknader

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega