Pågående høringer

Her finner du ulike planer, prosjekter og budsjetter som er ute til høring og / eller legges ut til offentlig ettersyn.

For hver høring vil det ligge aktuelle dokumenter knyttet til arbeidet med planene, prosjektene eller budsjettene. Det vil også være oppgitt hvor du kan komme med innspill om du skulle ha det. Husk hørinigsfrist!