Meld feil

Brøyting:
Vakttelefon, mob: 908 39 776

Feing:
Teknisk etat, tel: 75 03 58 60

Nødtømming av septiktanker:
Øyvind Sleteng, mob: 957 76 830

Renovasjon:
Vega gjenbruksstasjon, mob: 480 39 425 
SHMIL Mosjøen, tel: 75 11 39 50.

Vann:
Teknisk etat. Tel: 75 03 58 60.