Havneavgift

Kommunestyret i Vega har vedtatt en havneavgift på 5 kr/tonn.

Dette gjelder kaiene på Gardsøya og i Igerøy. På begge disse stedene er dette opplyst ved skilting.

Kontaktinfo

Anders Karlsson
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 03 58 42
Mobil 97 96 66 79