Ferdigstillelse

Tiltak som ikke er søknadspliktige

Hvis du har oppført en frittliggende bygning, eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må bygningen registreres i eiendomsregisteret. Dette gjør du ved å fylle ut skjema for ferdigstillelse og sende inn et situasjonskart som viser plassering av bygget til kommunen.

Tiltak som er søknadspliktige

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk en søknadspliktig bygning, må du søke om ferdigattest. Søknaden sendes inn når bygningen er ferdig. Attesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen og at tiltaket kan brukes.

Dersom du har fått hjelp av en ansvarlig søker tidligere i byggesaken, er det den ansvarlige søkeren som skal søke om ferdigattest. 

Søknadsskjema for ferdigattest.

Midlertidig brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for å ferdigstille bygningen. En midlertidig brukstillatelse gjør at du kan ta i bruk bygningen før du har mottatt ferdigattest.

Søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfristen for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 3 uker, men søknaden blir behandlet så rask som mulig.

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega