Reguleringsplaner

En reguleringsplan er kommunens plan for et bestemt område. Reguleringsplanen består av en kartdel og en tekstdel som beskriver formålet med planen, hvordan området kan brukes og hva som kan bygges der.

Hvis du har planer om å bygge på en eiendom må du først undersøke om det finnes en reguleringsplan som gjelder for eiendommen, og hvilke bestemmelser den eventuelt er underlagt.

Reguleringsplaner er fordelt på steder.

Under finner du planer i PDF-format. Om du vil se planen i kart kan du besøke Nordlandsatlas. Husk å huke av de lagene du ønsker skal vises. Reguleringsplaner ligger under "Reguleringsplaner vedtatt". Du kan også velge å vise blant annet "Kommuneplaner vedtatt" og "Eiendomsgrenser matrikkel". 

Nedenfor er reguleringsplanene sortert i alfabetisk rekkefølge.

Eidem

Gardsøya

Gladstad

Grimsøy

Gullsvåg

Holand

Igerøy

Nes-Kirkøy

Rørøy

Vegstein

Vika

Viksås

Ylvingen