Påvise grenser

Hvis grensemerkene for en tidligere oppmålt og koordinatbestemt grense er borte, kan du bestille en ny grensepåvisning.

Grensepunkt blir merket og berørte parter blir orientert. Hvis det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning. 

Hvem kan søke?

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema og send til kommunen. Skjema finner du på kartverket.no

Kopi av målbrev eller kartutsnitt hvor det er markert hvilke grensepunkter som skal påvises, må legges ved i søknaden.

Priser

 

Adresse

Vega rådhus

Rørøyveien 10

8983 Vega