Skolehelsetjenesten

Det er i hovedsak helsesykepleier som arbeider i skolehelsetjenesten. I tillegg til å gi individuell hjelp til elever, deltar helsesykepleier i skolens undervisning og miljøarbeid.

Hva tilbyr vi?

Helsesykepleier kan hjelpe med ulike tema, tilbud og spørsmål, som

  • sosiale eller psykiske vansker: Mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc
  • fysiske plager: Kartlegge og vurdere om lege bør kontaktes
  • vekst og utvikling: Måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet
  • syn og hørsel: Utføre syns- og hørselstest
  • vaksinering i henhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram
  • samtale med barn og ungdom når de møter utfordringer som samlivsbrudd, tap, sorgg, sykdom etc.
  • hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring dalige ruter eller gjøremål etc.

Helsesykepleier kan, sammen med barn og foreldre, henvise til og samarbeide med andre tjenester. Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig.

Hvem kan benytte seg av skolehelsetjenesten?

Skoleelever og foresatte i barneskolen, ungdomsskolen og videregående skole.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Åpningstider

Åpningstider finner du her.

Vaksinasjon

Du blir tilbudt gratis vaksiner til barnet i henhold til det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Skal dere reise utenlands kan det være nødvendig med flere vaksiner enn det helsestasjonen tilbyr. Drøft gjerne dette med helsesøster.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på folkehelseinstituttet sine sider her.

Etter vaksiner må dere vente 20 minutter da noen svært få barn får reaksjoner som krever behandling.

Vekst og utvikling

Det gjøres rutineundersøkelser av høyde og vekt i 3. og 8. trinn. 

Les mer om nasjonale retningslinjer for veiing og måling på helsedirektoratet sine sider.

Vanskelige situasjoner i familien

Barn påvirkes av hvordan de har det i familien. Vi oppfordrer derfor foreldre til å informere skolen og/eller helsesøster dersom familien kommer i en vanskelig livssituasjon, slik at barnet kan møtes på en god måte i skolehverdagen.

Det er flere som kan hjelpe når barn og unge på Vega strever. Ta gjerne kontakt med oss, eller henvend deg til PPT, eller barnevernet.

Eksterne lenker

Foreldrehverdag

Retningslinjer for skolehelsetjenesten.