Fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som for en periode ikke kan bo hos foreldrene sine. Over 80 % av alle barn som under omsorg av barneverntjenesten bor i fosterhjem.

Behovet for flere fosterhjem i Nordland er stort! Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø rekrutterer fosterhjem fra Bindal i sør - til Tusfjord i Nord.

PRIDE opplæring

Alle som ønsker å bli fosterhjem trenger å få kunnskap om hva det innebærer å være fosterhjem. Til dette benytter fosterhjemtjenestene PRIDE grunnopplæring. PRIDE er et opplæringsprogram som forbereder, utvikler og støtter fosterhjem.

PRIDE-lederne på våre kurs består som regel av en av våre konsulenter og en erfaren fosterforelder med PRIDE-opplæring. Kurset gjennomføres med 3 helgesamlinger, samtaler i hjemmebesøk mellom hver kurshelg og arbeid med en egen "livsbok". Kurset strekker seg over 3-4 måneder. Deltakerne skal ha mulighet til å tilegne seg kunnskap og ferdigheter i løpet av kurset.

PRIDE grunnopplæring for potensielle fosterforeldre inneholder også en gjensidig vurderingsprosess. Deltakerne får anledning til å gjennomføre kurset, før den enkelte tar stilling til om de kan og vil bli et fosterhjem. PRIDE-lederne skal vurdere om deltakerne fyller de generelle krav for fosterhjem, samt hjelpe deltakerne i sin egen vurderingsprosess. Opplæringen forutsetter at den/de voksne i familien deltar.

Målsettingen med PRIDE er å gi barn en trygg oppvekst, gi familiene en mulighet til å lykkes med oppdraget og øke deres status ved å heve kompetansen.

Kurset inneholder 10 aktuelle tema. Individuelle og gruppebaserte innlevelsesøvelser er sentrale deler av opplæringen i PRIDE. Disse er virkningsfulle, og gir deltakerne et nært forhold til situasjoner og berørte parter i en fosterhjemsplassering. Film og autentiske fortellinger om biologiske foreldres erfaringer, bidrar også til en virkelighetsnær ramme rundt samlingene. Familier som kan anbefales som fosterhjem etter PRIDE-opplæring, står klargjort i vår fosterhjemsbase og formidles til kommunal barneverntjeneste ved søknad om fosterhjem.

Vurder å bli fosterhjem! Ikke la det bli med tanken - ta kontakt med oss for en prat. Vi kan gi ytterligere informasjon om fosterhjemsordningen og veien videre uten at du/dere forplikter dere til noe.

Mvh. Bufetat, Fosterhjemstjenesten Bodø, Sjøgt. 3 og avdeling Leirfjord

Kontaktinfo

Bufetat
E-post
Mobil 46 61 54 50