Åpningstider laboratoriet

Laboratoriet er bemannet med sykepleier som utfører prøvetaking (forordnet av lege), sårstell og andre prosedyrer.

For blodprøvetaking og andre tjenester på laboratoriet, ring Vega legekontor for timeavtale, telefon 75 03 68 70. Det er ikke lenger mulighet for drop-in på laboratoriet. Dette for å kunne ivareta smitteforebyggende tiltak i forbindelse med pågående pandemi.

Blodprøver:

Mandag - torsdag: 08:30 - 11:00

Annet etter avtale:

Mandag - torsdag: kl. 13:00 - 15:00

Det presiseres viktigheten av å holde to meters avstand på legekontorets venterom. Dersom det er vanskelig å holde avstand, vent ute eller i bil. 

Kontaktinfo

Liv Berit Nikolaisen
E-post

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega