Tannlege

Tannhelsetjenesten i Vega hører inn under Tannhelsedistrikt Sør (Helgeland) i Nordland fylke.

Tjenesten har ansvar for at prioriterte grupper får tilbud om tannhelsetjenester, herunder også at spesialisttjenester er tilgjengelig i tilstrekkelig grad for de som oppholder seg i fylket.

Du kan lese mer om Vega tannklinikk på Nordland Fylkeskommune sine nettsider.

Kontaktinfo

Vega tannklinikk
E-post
Telefon 75 03 50 45
Ragnhild Kristine Røssing
Tannpleier
E-post
Telefon 75 01 84 90