Tannlege

Tannhelsetjenesten i Vega hører inn under Tannhelsedistrikt Sør (Helgeland) i Nordland fylke. Den offentlige tannhelsetjenesten på Vega bemannes ukentlig av tannlege, tannpleier og tannhelsesekretær fra Brønnøysund, for å ivareta lovpålagte oppgaver i henhold til Tannhelsetjenesteloven § 1-3. 

I tillegg til de prioriterte oppgavene kan tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser. 

Tannhelsetjenesten oppfordrer derfor voksne betalende pasienter på Vega til å melde seg på venteliste, for å bli innkalt ved ledig kapasitet. 

Det minnes om at innkalte pasienter som ikke kan møte, må gi beskjed til tannhelsetjenesten senest 24 timer før oppsatt time. 

Telefon: 911 02 813 / 948 22 664 E-post: veg-tann@nfk.no 

Åpningstider: mandag-onsdag kl. 08:00-15:30. (Tannlege til stede på onsdager.) 

Adresse: Rørøyveien 6, 8983 Vega

Kontaktinfo

Vega tannklinikk
E-post
Telefon 91 10 28 13
Mobil 94 82 26 64