Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og oppfølging av alle nyankomne flyktninger i Vega kommune. Dette gjelder familiene som helhet.

Flyktningtjenesten skal være en koordinerende instans mellom de forskjellige kommunale tjenester, samt hjelpeapparatet for øvrig. Hensikten er å ivareta den enkelte flyktning på en best mulig måte og hjelpe til med integreringsprosessen.

Du finner mer informasjon på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI) sine sider.

Kontaktinfo

Elin Anna Hovland
Flyktningkonsulent
E-post
Mobil 46 95 61 99