Parkering ved legekontoret

Det er gratis parkering utenfor legekontoret. Det er avsatt egen parkeringsplass til bevegelseshemmede. Legevakten/legekontoret ligger i 1. etasje og er tillrettelagt for bevegelseshemmede.

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega