Sør- Helgeland Krisesenter

Krisesenteret er lokalisert i Brønnøysund, men er et tilbud til innbyggerne i Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad og Brønnøy kommune.

Er du i en vanskelig situasjon og trenger hjelp?

Ring vår vakttelefon 75 02 17 11 (døgnåpen)


Vi er krisesenter for kvinner, menn og barn som blir utsatt for krenkelser, misbruk eller psykisk/ fysisk vold fra noen av sine nærmeste.

Våre tjenester er:

  • Veiledning/ rådgivning pr tlf
  • Samtaler med personlig oppmøte dagtid
  • Trygt og midlertidig botilbud for deg og dine barn
  • Oppfølging i nyetableringsfasen (etter botid)
  • Gratis konsultasjon hos advokat ang din situasjon og rettigheter
  • Bistand i kontakten med andre hjelpeinstanser
  • Vi tilbyr tolking ved behov
  • Informasjonsarbeid om krisesenteret og mishandling generelt i samfunnet.

Vår jobb er å hjelpe mennesker i en vanskelig situasjon -  til å få en bedre hverdag med nye muligheter!

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Her kan du lese mere om hjelp fra krisesentere (finnes også på flere språk enn norsk). Siden heter dinutvei.no og er en Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

Kontaktinfo

Bente Hongbarstad
Fagansvarlig
E-post
Telefon 75 02 17 11
Mobil 48 00 23 35