Fastleger og kommuneoverlege

Fastlege

Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege.

For å finne/bytte fastlege, besøk helsenorge.no.

  • Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.
  • Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.
  • Du kan fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel.
  • Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt.

Du har anledning til å bytte lege opptil to ganger per år, og ytterligere én gang hvis du flytter. Et skifte er gyldig fra kommende månedsskifte, men legen får ikke vite om byttet før den 10. i måneden.

I selvbetjeningsløsningen Min fastlege på helsenorge.no sine nettsider kan du finne mer informasjon om din fastlege. For å logge deg på løsningen må du oppgi fødselsnummer, navn og postnummer på den adressen som er registrert i Folkeregisteret.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen har en rådgivende og administrativ rolle innen helse- og omsorgstjenester. Legen har sammen med rådmannen et overordnet ansvaret for kommunens legetjenester, herunder fastlegene, sykehjemslegene og helsestasjonsleger.

Kontaktinfo

Sinne Simony Marken
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 75 03 68 70

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega