Behov for hjelp?

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Behov for lege etter åpningstid?

Ved behov for lege etter åpningstid, ring 116117

Legevakten

Vega kommune har døgnåpen legevakt. Ved akutt behov for helsehjelp kan du komme uten å ringe på forhånd. Ring ellers og avtal tid for oppmøte. 

Legevakten finner du ved Vega Omsorgsenter , Torvåsmyra 1

Legevaktens oppgaver

Legevaktens oppgaver er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid. Dette kan blant annet være:

  • Smerter i brytet eller mage
  • Pustevansker
  • Akutt sykdom eller alvorlig forverring
  • Nedsatt allmenntilstand hos barn
  • Alvorlig psykisk sykdom
  • Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
  • Kuttskader som må sys

Hvis du må vente på legevakten, er det fordi andre trenger hjelp raskere. På legevakten hjelper vi alltid de sykeste først. Pågangen varierer, og legen kan også bli kalt ut til akutte hendelser. Av den grunn kan vi ikke gi deg en fast time. 

Fastlegen kan også gi hjelp raskt

Hvis du trenger hjelp på dagtid skal du ringe legensenteret på telefon 75 03 68 70 og høre om du kan få en time. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time på dagen om situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen din når det gjelder:

  • sykemelding
  • fornying av resept
  • varige plager uten akutt forverring

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega