Vergemålsmyndighet

Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet. Hvert fylke utgjør et vergemålsdistrikt. Fylkesmannen skal føre tilsyn med vergene i sitt område. Fylkesmannen skal gi vergene i sitt distrikt nødvendig opplæring, veiledning og bistand.

Hva gjør en verge?

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Hva innebærer det å få oppnevnt en verge?

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Mer informasjon

Mer informasjon om Vergemålsreformen og oppgaven som verge finnes hos Statsforvalteren i Nordland og vergemaal.no.

Kontaktinfo

Fylkesmannen i Nordland
Vergemålsseksjonen
E-post
Telefon 75 53 15 00