Psykisk helse- og rustjeneste

Enheten består av psykiatrisk sykepleier, interkommunal psykolog og erfaringskonsulent.

  • Psykisk helse- og rustjeneste har som oppgave å gi bistand/ hjelp, råd og veiledning til unge og voksne med utfordringer innen psykisk helse og sykdom
  • Tjenesten arbeider recoveryorientert med stor vekt på den enkeltes behov og muligheter
  • Bistår med støttesamtaler, veiledning, koordinator og individuell plan.
  • Samarbeider med kommunens øvrige helsetjenester, poliklinikker, DPS og sykehus

Møteplassen

Møteplassen er en lavterskelgruppe i samarbeid med lokallag av Mental Helse. Både inne- og uteaktiviteter hver onsdag på Frivilligsentralen. Alle er velkommen.

Bekymringsmelding

Vegasamfunnet vil ta vare på alle sine innbyggere. Om du observerer tydelige udekkede behov for hjelp, kan bekymringsmelding sendes til Vega legekontor, 75 03 68 70, Psykiatritjenesten, 941 40 026, eller Barnevernstjenesten 958 54 670.

POSOM-team

POSOM-team – psykososialt kriseteam som aktiveres ved større ulykker eller kriser i kommunen, tlf. 941 40 026.

Kontaktinfo

Sigrunn Rytter
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Mobil 94 14 00 26

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega