Frisklivssentralen Vega

Hva er Frisklivssentralen?

Fysisk aktivitet har dokumentert effekt i forhold til å forebygge og behandle en rekke livsstilssykdommer. I tillegg har den lite bivirkninger. De bivirkninger du kan risikere å få er: mer overskudd, godt humør, bevegelsesglede, vektreduksjon, bedre form og bedre helse. Vega kommune har tatt dette på alvor og etablert fysisk aktivitet som et av helsetilbudene i kommunen, i samarbeid med Vega Helsehus AS. Tiltaket støttes med tilskuddsmidler fra Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.

Du kan bli henvist til frisklivssentralen via en Frisklivsresept. Kostnader kr. 300 i egenandel pr. henvisning.

Hva kan Frisklivssentralen hjelpe deg meg?

Denne filmen gir deg noe av svaret

 

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega