Frisklivssentralen Vega

Hva er Frisklivssentralen?

Fysisk aktivitet har dokumentert effekt i forhold til å forebygge og behandle en rekke livsstilssykdommer. I tillegg har den lite bivirkninger. De bivirkninger du kan risikere å få er: mer overskudd, godt humør, bevegelsesglede, vektreduksjon, bedre form og bedre helse. Vega kommune har tatt dette på alvor og etablert fysisk aktivitet som et av helsetilbudene i kommunen, i samarbeid med Vega Helsehus AS. Tiltaket støttes med tilskuddsmidler fra Nordland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland.

Du kan bli henvist til frisklivssentralen via en Frisklivsresept. Kostnader kr. 300 i egenandel pr. henvisning.

Hva kan Frisklivssentralen hjelpe deg meg?

Denne filmen gir deg noe av svaret

Aktivitet i 2022

Frisklivssentralen på Vega informerer om oppstart 2022. 

I januar starter disse tilbud opp: 

  • Trening på resept: for deg som ønsker å komme i gang med trening! 
  • Frisklivsgruppa: trening for deg som har deltatt tidligere! 
  • Bra mat for bedre helse: kostholdskurs som motiverer til endring av kostholdsvaner, teoretisk og praktisk. 
  • Familieveiledning: kartlegging, oppfølging og kurskveld for familier med barn med utfordringer innen kosthold.
  • Sterk og stødig: nytt tilbud i frisklivssentralen med oppstart i januar/februar er: Sterk og Stødig er for deg over 65 år som bor hjemme og har begynnende balanseutfordringer. Du kan bruke ganghjelpemidler. I sterk og stødig-gruppen vil du, i trygge rammer, delta på tilpassede og enkle treningsøvelser hvor du vil få utfordret styrke og balanse. Tilbudet er gratis.

Ta kontakt med folkehelsekoordinator, fysioterapeut eller hjemmesykepleien for påmelding eller interesse.

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega