Kommunestyret 2019-2023

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Vega kommunestyre består av 15 representanter for perioden 2019 - 2023:

Kommunestyret 2019-2023
Navn Partitilhørighet Funksjon
Andre Møller Arbeiderpartiet Ordfører
Hilde Sprækenhus Arbeiderpartiet Varaordfører
Lene Karlsson Arbeiderpartiet Medlem
Per Fredrik Bang Arbeiderpartiet Medlem
Alf Johan Breivik Arbeiderpartiet Medlem
Erik Olsen Rauø Arbeiderpartiet Medlem
Tor Inge Lillestøl Arbeiderpartiet Medlem
Berit Wika Arbeiderpartiet Medlem
Nils Hilmar Gullsvåg Arbeiderpartiet Medlem
Eirin Sletteng Senterpartiet Medlem
Ann Hege Lervåg Senterpartiet Medlem
Ove Mortensen Senterpartiet Medlem
Kjetil Trøan Senterpartiet Medlem
Sandra Vangen Senterpartiet Medlem
Per Anton Nesjan Rødt Medlem