Kommunestyret 2023-2027

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Vega kommunestyre består av 15 representanter for perioden 2023 - 2027:

Kommunestyret 2023-2027
Navn Partitilhørighet Funksjon
Jon Albert Johansen Floa SP Ordfører
Kjartan Sørøy INP Varaordfører
Ove Mortensen SP Medlem
Anna Monica Hansen SP Medlem
Lise Mari Mortensen SP Medlem
Jørgen André Moss INP Medlem
Joakim Hansen INP Medlem
Kim Roger Fredriksen INP Medlem
André Møller AP Medlem
Katrine Olsen Grindhaug AP Medlem
Alf Johan Breivik AP Medlem
Per-Fredrik Bang AP Medlem
Tor Inge Lillestøl AP Medlem
Martin Skjefstad R Medlem
Kari Renate Nilsen R Medlem