TUBFRIM-midler

TUBFRIM skal dele ut 1.300 000,- i 2021. 

Søknadsfrist er 15. mars 2021. 

For mer informasjon, så infoskriv fra TUBFRIM (DOCX, 835 kB).