Spillemidler 2023

Går dere med planer om å søke spillemidler til idrettsanlegg, friluftslivsanlegg eller nærmiljøanlegg? Den årlige søknadsfristen i Vega kommune er 1.november. Da skal de som tenker å søke for 2023 ha meldt sine planer til Vega kommune. Ta kontakt med kommunen via epost eller telefon slik at vi kan bistå dere underveis. Alle søknader skjer elektronisk via anleggsregisteret.no. På deres nettside finnes all informasjon om søknadsprosessen.

Du kan lese mer om bestemmelsene for spillemiddelordningen på regjeringen.no.

godeidrettsanlegg.no gir god informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

Fylkeskommunen kan også bistå med hjelp til planleggingen dersom det er et særlig behov for dette.

Hvorfor spillemidler?

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Ordningen skal bidra til utbygging og rehabilitering av idrettsanlegg, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Hvem kan søke?

Kommunen, idrettslag, samvirkeforetak, stiftelser eller andre sammenslutninger. Anlegget må være prioritert i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv med tilhørende handlingsplan.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg som er åpen for allmenn idrettslig virksomhet eller egenorganisert aktivitet, og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Det kan også søkes om spillemidler til desentralisert kulturbygg. Søknadene leveres på samme måte som for spillemidlene til idrettsanlegg. Søknadsskjema og veiledning finnes på anleggsregisteret.no.

Søknadsfrist og søknadsbehandling

Før det kan søkes om tilskudd må kommunen registrere tiltaket/anlegget i anleggsregisteret.

Søknaden sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.no  innen 1.september. Vega kommune sender samlet vedtak og prioritering videre til Nordland fylkeskommune. Fylkeskommunen gjør endelig vedtak om tildeling. Tildelte midler blir offentligjort i brev til søkerne.

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Du finner kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for Vega kommune her.

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65