Syke- / aldershjem

Vega syke- og aldershjem er en del av Vega Omsorgssenter som består av legekontor, helsesøster, omsorgsboliger, alders- og sykehjemsavdeling og hjemmetjeneste. 

Mål for tjenesten er å gi et godt institusjonsbasert tilbud tilpasset den enkelte bruker. Tjenesten skal gi et helhetlig tilbud med fokus på å ivareta brukerens akutte og grunnleggende behov. Dette skal skje innenfor trygge rammer basert på respekt, medvirkning, trygghet og trivsel.

Kontaktinfo

Berit Wika
Avdelingssykepleier syke- og aldersheim
E-post

Adresse

Vega Omsorgssenter
Torvåsmyra 1
8983 Vega