Resepsjon på legekontoret

Resepsjon på legekontoret har redusert kapasitet i uke 37.

Dette medfører at telefontiden reduseres og blir slik i uke 37: 08:30 - 12:00 mandag-fredag. Etter klokken 12:00 ringes 116117 ved mulig alvorlig tilstand der hjelpen ikke kan vente og må vurderes av lege på vakt.

Medisinsk nødnummer 113 ringes hele døgnet ved behov for akutt helsehjelp.