Endring i åpningstid for blodprøvetaking ved Vega legekontor

På grunn av endringer i postgang reduseres åpningstiden for blodprøvetaking.

Ny tid for blodprøvetaking:

Mandag - torsdag: 08:30 - 11:00

Andre tjenester, som sårstell, injeksjoner med mer:

Mandag - torsdag: kl. 13:00 - 15:00

Vi minner om at det ikke lenger er mulighet for drop - in på laboratoriet. For blodprøvetaking og andre tjenester på laboratoriet, ring Vega legekontor for timeavtale. Telefon 75 03 68 70.