Budsjett

Vega kommunes budsjett ble lagt ut til off. gjennomsyn på Vega rådhus, 2. desember 2021.