Brøyting/strøing kommunale veier 2021-2024

Vega kommune ønsker å inngå avtale om brøyting/strøing av kommunale veier 2021 - 2024

Vega kommune ønsker tilbud på brøyting/snørydding/strøing av kommunale veier og rundt diverse kommunale bygg. Kontrakt som inngås vil ha en varighet på 3 år – gjeldende fra og med 1. desember 2021.

Tilbudet skal være inndelt med timespris og beredskapsgodtgjørelse.

Beredskap skal regnes fra 01.12 – 31.03.

Timesprisen skal inneholde samtlige omkostninger foruten beredskapsgodtgjørelsen.

Anbudsgiver skal regne på 180 timer i snitt pr brøytesesong (for alle rodene).

Inngitt beredskapssum blir delt månedsvis for brøytesesongen og lagt til timesprisen for å få et sammenligningsgrunnlag.

Det legges stor vekt på at beredskapen kan opprettholdes, og tilbyder må vise til egen beredskapsplan for å opprettholde brøyteansvaret. Tilbudet skal også inneholde oversikt over hvilke ressurser og hvilket brøytemateriell som tilbyder disponerer.

I utgangspunktet ønskes tilbud fra en tilbyder. Det er likevel mulig å gi tilbud på deler/eller at flere tilbydere samarbeider.
 

Generelt

  • Hovedmålsettingen er at veiene skal være farbare for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring.
  • Ved vanskelige værforhold må hovedveiene gis første prioritet.
  • Brøyterodene skal legges opp for å passe med både ferje- og hurtigbåttrafikk.
  • Utløsende standard for brøyting er 10 cm snø.
  • Utløsende standard for strøing er en skjønnsmessig vurdering av entreprenøren.
  • Strøsand kjøpes inn av Vega kommune og lagres på «Stallan». Vega kommune står for sandstrøer, men entreprenør vedlikeholder denne under sesongen.
     

For mer informasjon, ta kontakt med Anders Karlsson

Telefon: 75 03 58 42

Anders.karlsson@vega.kommune.no

Tilbud ønskes på e-post: postkasse@vega.kommune.no

Kontaktinfo

Anders Karlsson
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 03 58 42
Mobil 97 96 66 79