Anbefaling om ny oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose (dose 4) for enkelte grupper.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose for følgende målgrupper: 
• Personer 75 år og eldre og sykehjemsbeboere (oppstart 1. juli) 
• Personer 65-74 år, og personer i aldersgruppen 18-64 med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 (planlagt oppstart 1. september)

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose. 

Gjennomgått omikroninfeksjon ser ut til å gi en lavere grad av immunstimulering sammenlignet med tidligere varianter. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose for nevnte målgrupper gjelder derfor uavhengig av om man nylig har gjennomgått infeksjon. Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være minimum 3 uker, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. 

FHI vil vurdere behov for ny oppfriskningsdose til øvrige deler av befolkningen, altså for de under 65 uten underliggende risikotilstander, på et senere tidspunkt når det foreligger mer informasjon om videre smitteutvikling. Dersom situasjonen tilsier det kan det også bli aktuelt å tilby nye doser i løpet av vinteren til de som mottar en oppfriskingsdose nå i sommer.

FHI anbefaler følgende prioriteringsrekkefølge: 
1. Sykehjemsbeboere og sårbare personer 75 år og eldre med hjemmesykepleie 
2. Aldersgruppen 80 år og eldre 
3. Aldersgruppen 75-79 år

De som ønsker vaksine og er i målgruppen(utenom pkt1) må selv kontakte legekontoret på tlf. 75 03 68 70. Tidspunkt for vaksinering avtaler vi fra vi mottar vaksinene i uke 29.