Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Herved inviteres du som har diabetes type 2 og din pårørende til kurs for å lære å mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen.

Vega kommune ønsker tilbud på brøyting av kommunale veier og snørydding rundt diverse kommunale bygg. Kontrakt som inngås vil ha en varighet på 4 år – gjeldende fra og med 1. desember 2022.

Helgeland Landbrukstjenester Sa Avd Vega har 50% ledig stilling som avdelingsleder i region Sør (Sømna/Vega). 

Kommunene på Helgeland (17 kommuner) og Helgelandssykehuset HF, jobber med å formalisere et samarbeid gjennom Helsefellesskap Helgeland. Samarbeidet skal bygge på avtaler og interessefellesskap mellom kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette skal bidra til at innbyggerne får godt koordinerte og likeverdige helse- og velferdstjenester, blant annet basert på intensjonene i avtalen.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose (dose 4) for enkelte grupper.

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

Det utføres i løpet av våren reparasjoner på Brækkans kaia/ Hurtigrute kaia i sentrum av Brønnøysund.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en ny tilskuddsordning til mangfold og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter.

Vi har ledig fast 60 % stilling som hjemmehjelp og assistent i pleien hver tredje helg i hjemmetjenesten. Arbeidet som hjemmehjelp er på dagtid, og helg i pleien er på dag.