Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Kommunen opplever oftere og oftere tilstoppinger og driftsstans på pumpestasjoner pga store mengder våtservietter og engangskluter i avløpssystemet.

Her er noen eksempler på ting som IKKE skal i toalettet:
Våtservietter, engangskluter, bind, bleier, bomullsdotter, q-tips, hår, fett/oljer m.m.

Kun tre ting skal i do. Dopapir er den ene :)

Samferdselsdepartementet deler nå ut midler til trafikksikkerhetstiltak, og kommuner, organisasjoner, interessegrupper og andre aktører som skoler og barnehager kan søke.  

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Valg av menighetsråd i Vega sokn – frist for innlevering av listeforslag

Helse- og omsorgstjenesten i Vega kommune søker etter Besøkshjem på Vega og i Brønnøysund.

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

Jobber du som veterinær og har ditt hovedfelt innen produksjonsdyr? Er du bonde og eier din egen gård med husdyrproduksjon? Kanskje du har vært veterinær eller bonde før, eller er under utdanning? Du er herved invitert til en hyggelig prat.

Formannskapet behandlet i sitt møte onsdag 30. november forslag til budsjett og økonomiplan. 

Forbud mot å gjøre opp åpen varme/ild utendørs i kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad.