Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Kommunen opplever oftere og oftere tilstoppinger og driftsstans på pumpestasjoner pga store mengder våtservietter og engangskluter i avløpssystemet.

Her er noen eksempler på ting som IKKE skal i toalettet:
Våtservietter, engangskluter, bind, bleier, bomullsdotter, q-tips, hår, fett/oljer m.m.

Kun tre ting skal i do. Dopapir er den ene :)

Frivillighetens år 2022  - hva er ditt bidrag?

Vega kommune bosetter flyktninger fra Ukraina, og vi håper at privatpersoner, lag og foreninger på Vega vil være med å ta imot dem og inkludere dem i ulike aktiviteter. Per i dag har vi 33 personer som skal bosettes i løpet av høsten; 11 barn og 22 voksne.

I uke 40 vil det bli asfaltert i Igerøy og Rørøy-Kjul.

Helgeland Museum har lyst ut to stillinger innen bygningsvern med kontorsted på Vega. 

Fra mandag 3.oktober utgår telefontid hvor man kan ringe og snakke med lege direkte. Dette for å kunne gjøre gode vurderinger og gi best mulig helsehjelp.

Vega kommune skal bosette flere flyktninger fra Ukraina, og behovet for boliger er fremdeles stort.

Vega barne- og ungdomsskole søker etter tilkallingsvikarer.

Nettbaserte etablererkurs starter 19. september!

Resepsjon på legekontoret har redusert kapasitet i uke 37.

Vil du være med å bidra til et godt og trygt oppvekstmiljø for barn og unge på Sør-Helgeland?

Vega kommune har to grunneierkort som kan benyttes under årets rådyrjakt. Søknadsfristen er fredag 16. september.