Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Kommunen opplever oftere og oftere tilstoppinger og driftsstans på pumpestasjoner pga store mengder våtservietter og engangskluter i avløpssystemet.

Her er noen eksempler på ting som IKKE skal i toalettet:
Våtservietter, engangskluter, bind, bleier, bomullsdotter, q-tips, hår, fett/oljer m.m.

Kun tre ting skal i do. Dopapir er den ene :)

Vi har ledig fast 60 % stilling som hjemmehjelp og assistent i pleien hver tredje helg i hjemmetjenesten. Arbeidet som hjemmehjelp er på dagtid, og helg i pleien er på dag.

Pleie og omsorgstjenesten i Vega kommune søker ferievikarer for perioden medio juni til medio august 2022. 

Vega kommune lyser ut tilskudd til å gjennomføre tiltak i Vega verdensarvområdet. Ordningen gis over LUF. Formålet med tilskudd til tiltak er å styrke landbruket i Verdensarvområdet. Tiltak som gis tilskudd skal være i samsvar med gjeldende planer.

Kommunestyret vedtok i møte den 28.04 i sak 26/22 Reguleringsplan Polden Hytter, plan - ID 1815212022.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Pleie- og omsorgstjenesten Vega kommune har tidligere inngått et spleiselag med Nordland fylkeskommune for å gi ungdommer mellom 13-17 år tilbud om sommerjobb.Sommerjobben er for ungdommer bosatt i Vega kommune.

Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 21. juli til og med 9. august 2022 - 2025 i Vega kommune.

Russlands angrep på Ukraina har rystet mange av oss. Vedlagt finner dere informasjon om de rådene og oppleggene vi har utarbeidet i denne situasjonen.

Kommunen har et lager av jodtabletter som skal brukes til barn og unge i skoletiden og i barnehagen om det kommer melding om et radioaktivt utslipp. Tablettene kommunen har heter Kalsiumjodid Recip og er på 65 mg og vi lagrer størsteparten på skole og barnehage.

Det utføres i løpet av våren reparasjoner på Brækkans kaia/ Hurtigrute kaia i sentrum av Brønnøysund.

Vega barnehage søker tilkallingsvikarer som har mulighet til å starte nå og som kan være ferievikarer i sommermånedene.