PRESSEMELDING: SoS for fuglene! Sjøfuglkonferanse på Vega

SoS for fuglene! Sjøfuglkonferanse på Vega

Fuglevoktere, marinbiolog/CEO Nina Jensen fra Kjell-Inge Røkkes REV Ocean og generalsekretær Christian Steel fra Sabima er blant innlederne når det blir sjøfuglkonferanse på Vega Verdensarvsenter 3. juli.

Stiftelsens sjøfuglkonferanse i Bodø 3. - 4. april ble en suksess med 100 deltakere som hadde et sterkt engasjement for sjøfuglene. Onsdag 3. juli blir det ny konferanse på Vega Verdensarvsenter med fugleinteresserte, forskere og politikere. Konferansen er åpen for alle som er interesserte i fugler, som vil høre ny kunnskap og delta i diskusjon om den dramatiske nedgangen i sjøfuglbestandene.

Gjennom konferansen vil vi synliggjøre de utfordringer sjøfuglene står overfor: hva er de praktiske observasjonene? Hva kan forskerne lære av den praktiske kunnskapen hos fuglevokterne? Kan lokalsamfunnene lære noe av forskerne? Hva sier politikerne?

Havets økosystem
Blant de som kommer er fuglevoktere fra Vegaøyan, Fleinvær og Træna som skal fortelle om sine praktiske observasjoner. Det samme skal forskere som nå er på feltarbeid fra Svalbard i nord til Hornøya i Finnmark, Sklinna i Nord-Trøndelag og Mørekysten.

Marinbiolog Nina Jensen som var mangeårig leder for WWF og som så gikk i kompaniskap med Kjell-Inge Røkke for å bygge verdens største privateide forskningsskip, skal innlede om havets økosystem og hva vi kan gjøre for sjøfuglene. Generalsekretær Christian Steel i miljøorganisasjonen Sabima og naturvernrådgiver Martin Eggen i BirdLife skal samtale om hva som er situasjonen, men også hva vi kan gjøre for å hjelpe sjøfuglene.

Fuglan veit
Prosjektleder Bente Sundsvold som er født og oppvokst på Vega, leder prosjektet FUGLAN VEIT ved UiT – Norges Arktiske Universitet. Hun skal sammen med forsker Tone Kristin Reiertsen fortelle om prosjektet der målsettingen er å gi ny kunnskap og oppmerksomhet til sjøfugler. Prosjektdeltakerne ser behov for nye allianser i forvaltning og omsorg for truede sjøfugler i en tid med store klima- og miljøendringer. 
Frivillige organisasjoner, skolene, fuglevoktere og politikere må også spille en sentral rolle i arbeidet med å hjelpe fuglene. Og vi spør hvordan sjøfuglene kan hjelpes? Kan de i fellesskap få satt situasjonen for sjøfuglene på den nasjonale og internasjonale agendaen? Og kan vi i fellesskap finne løsninger for sjøfuglene; sikre areal i kystsonen og i havområdene, forhindre forstyrrelser i hekketiden og kan det gjøres noe i forhold til fiskeredskaper som er dødsfeller for fuglene?

SoS - Sound of silence
Konferansen er en del av prosjektet «Sound of Silence - Lyden av stillhet», en tittel inspirert av hvordan lyden av fuglene i fuglefjellene og fugleværene stilner stadig flere steder. Vårt mål er å bidra til at utviklingen skal snu ved å få økt oppmerksomhet om sjøfuglenes situasjon. Det har skjedd både gjennom konferansene i Bodø og nå på Vega og utstillingen «Sjøfuglarkivet på heimvei», et dokumentasjonsprosjektarkiv med bilder og opptak av kystfolk som ble gjort langs kysten av Nord-Norge på 70-tallet om kystfolks forhold til fuglene gjennom både ærfugltradisjonen og fangst. Dokumentasjonen har siden vært arkivert ved Tromsø Museum. Gjennom FUGLAN Veit er materialet hentet fram igjen og blir vist i en utstilling som skal åpnes av kulturminister Lubna Jaffery på Vega 1. juli. Den skal siden ut på båtturné langs Nordlandskysten før den ender på Forbundet Kystens landsstevne i Bodø 18. – 23. juli. Bildeutvalg er gjort av prosjektleder Bente Sundsvold og Vibeke Steinsholm, mens Vågan Arkitektkontor har samarbeidet med Steinsholm om design.

Kunsten spiller også en viktig rolle gjennom utstillingen VAGRANT med kunsthåndverker Toril Bonsaksen, Alexander Rishaug og Kvae og Bark. Flott blir det dessuten når perkusjonist Sytze Pruiksma og forsker Theunis Piersma skal opptre med musikk, bilder og forskningsformidling 2. juli kl 18 på verdensarvsenteret!

Samarbeidspartnere for Sound of Silence er UiT - Norges Arktiske Universitet, Tromsø Museum, Bodø2024, Nordland fylkeskommune, Kulturrådet, Kulturtanken, Randsone Vega, Kunstbruket ved Vibeke Emilie Steinsholm, Vega kommune og Vega Verdensarvsenter.