Offentlig høring og ettersyn av forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2036 med forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarv

Offentlig høring og ettersyn av forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2036 med forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarv 
Kommunestyret vedtok 20. juni 2024 i sak 35/24 at forslag til Kommuneplanens samfunnsdel 2025-2036 med forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarv skal legges ut på høring og offentlig ettersyn i medhold av Lov om planlegging og byggesaker § 5-2, første og andre ledd. 
Planforslaget kan lastes ned digitalt fra kommunens hjemmesider (lenke). 
Personer som ikke behersker digital nedlasting, kan anmode om en utskrift via sentralbordet telefon 75 03 58 00 mellom kl. 1000-1400. 
Skriftlige høringsinnspill leveres til 
E-post: postkasse@vega.kommune.no, eller som vanlig brev til Vega kommune, Rørøyveien 10, 8983 Vega. 
Tidsfrist for å avgi høringsinnspill er fredag 20. september 2024 kl. 1500. 
Høringsinnspill som leveres etter tidsfristen, eller til andre adresser enn oppgitt ovenfor, kan ikke påregnes hensyntatt. Innspillene vil bli gjort offentlige for allmennheten i forbindelse med politisk behandling til høsten. 
Vega kommune planlegger å invitere næringslivet, lag og foreninger samt innbyggere flest til medvirkningsmøter etter sommerferien, jf. Lov om planlegging og byggesaker § 5-1.
Kontaktpersoner for spørsmål om høringsprosessen: 
• Kommunedirektør Brit Skjevling, mobil 915 75 560. 
• Kommunalsjef Anders Karlsson, mobil 979 66 679. 
• Seniorrådgiver Bror Myrvang, mobil 481 74 683. 
• Rådgiver Anita Trøite, mobil 917 13 320. 

 


 

Høringer 2024 2
Tittel Publisert Type
1 Høring og offentlig ettersyn av planforslag

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1 Høring og offentlig ettersyn av planforslag.pdf
3 2024-06-20 Kapittel 1 Stolt fortid - spennende framtid

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3 2024-06-20 Kapittel 1 Stolt fortid - spennende framtid.pdf
4 2024-06-20 Kapittel 2 Vegaøyan verdensarv

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4 2024-06-20 Kapittel 2 Vegaøyan verdensarv.pdf
5 2024-06-20 Kapittel 3 Oppvekst

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5 2024-06-20 Kapittel 3 Oppvekst.pdf
6 2024-06-20 Kapittel 4 Helse, pleie og omsorg

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6 2024-06-20 Kapittel 4 Helse, pleie og omsorg.pdf
7 2024-06-20 Kapittel 5 Folkehelse og livskvalitet

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 7 2024-06-20 Kapittel 5 Folkehelse og livskvalitet.pdf
8 2024-06-20 Kapittel 6 Næringsutvikling og sysselsetting

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 8 2024-06-20 Kapittel 6 Næringsutvikling og sysselsetting.pdf
9 2024-06-20 Kapittel 7 Naturmangfold, klima, energi og miljø KPS Vega kommune

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 9 2024-06-20 Kapittel 7 Naturmangfold, klima, energi og miljø KPS Vega kommune.pdf
10 2024-06-20 Kapittel 8 Steds- og boligutvikling

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 10 2024-06-20 Kapittel 8 Steds- og boligutvikling.pdf
11 2024-06-20 Kapittel 9 Samfunn og utvikling

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 11 2024-06-20 Kapittel 9 Samfunn og utvikling.pdf
12 2024-06-20 Kapittel 10 Anlegg og infrastruktur

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 12 2024-06-20 Kapittel 10 Anlegg og infrastruktur.pdf
13 2024-06-20 Kapittel 11 Arealstrategier

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 13 2024-06-20 Kapittel 11 Arealstrategier.pdf
14 2024-06-20 Kapittel 12 Kommunal drift og forvaltning

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 14 2024-06-20 Kapittel 12 Kommunal drift og forvaltning.pdf
15 2024-06-20 Kapittel 13 Organisasjon, personal, kompetanse og digitalisering

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 15 2024-06-20 Kapittel 13 Organisasjon, personal, kompetanse og digitalisering.pdf
16 2024-06-20 Kapittel 14 Kommunikasjon og informasjon

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 16 2024-06-20 Kapittel 14 Kommunikasjon og informasjon.pdf
17 32024-06-20 Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarv

02.07.2024 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 17 32024-06-20 Forvaltningsplan for Vegaøyan verdensarv.pdf