Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Hver måned arrangerer Bufetat informasjonsmøter og kurs over hele landet. 

Kommunen har beredskapslager på Jodix (jodtabletter) og skal kunne dele ut i barnehage og på skole dersom beskjed fra myndighetene kommer. 

Vega kommune oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med anbefalingene som gjelder befolkningen når det kommer til sikkerhet og beredskap.

Vi har i dag 2 smittede pasienter med Covid-19 på sykehjemmet. Pårørende til de berørte er informert.

Vega kommune utarbeider kommunal planstrategi 2022-2024 og forslag til planprogram for kommuneplanen samfunnsdel 2023-2034 i medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL). PBL §10-1 åpner for å slå sammen disse to delene av planverket.

Smittetoppen for korona i Nordland er enda ikke nådd, men allerede nå er det mye sykefravær. Det kan dessverre bety innstilte kollektivtilbud på svært kort varsel.

Det er påvist 1 tilfelle av Corona virus ved hurtigtest hos beboer på Vega Omsorgssenter.

Det planlegges oppstart 12. februar og NINA regner med å holde på i 4-6 dager. 

Innkalling til ekstraordinært årsmøte for omdanning til sameiebedrift SA.

Helgelandslegen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuneoverlegeforum på Helgeland, ALIS-Nord og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM).