Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Statsforvalteren trenger hjelp til å få oversikt over alle forekomstene av legepestrot på Vega. Målet er å utrydde den fremmede, skadelige planten fra kommunen.

Pleie og omsorgstjenesten i Vega kommune søker tilkallingsvikarer til sykehjem og hjemmetjenesten. Du må være fylt 18 år og ha sertifikat klasse B i for å jobbe i hjemmetjenesten.

Søknad om å bli gjestejeger

Herved inviteres du som har diabetes type 2 og din pårørende til kurs for å lære å mestre hverdagen, oppleve bedre forståelse og kontroll over situasjonen.

Vega kommune ønsker tilbud på brøyting av kommunale veier og snørydding rundt diverse kommunale bygg. Kontrakt som inngås vil ha en varighet på 4 år – gjeldende fra og med 1. desember 2022.

Helgeland Landbrukstjenester Sa Avd Vega har 50% ledig stilling som avdelingsleder i region Sør (Sømna/Vega). 

Kommunene på Helgeland (17 kommuner) og Helgelandssykehuset HF, jobber med å formalisere et samarbeid gjennom Helsefellesskap Helgeland. Samarbeidet skal bygge på avtaler og interessefellesskap mellom kommunene, og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Dette skal bidra til at innbyggerne får godt koordinerte og likeverdige helse- og velferdstjenester, blant annet basert på intensjonene i avtalen.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en ny oppfriskningsdose (dose 4) for enkelte grupper.

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester.