Kommunal kompensasjonsordning nov/des 2021

Vega kommune har fått tildelt kr. 321.000,- i statlige midler fra KMD for å støtte næringsliv som fortsatt er rammet av pandemien.

Frivillige lag og organisasjoner som har bygd eller rehabilitert idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller anlegg for friluftsliv i fjellet kan nå søke på ordningen om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

 

 

Det er nå mulig for de som ikke er prioritert som utsatt gruppe å få influensavaksine.

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, prioriteres dose 3 på følgende måte. 

Vi viser til tidligere informasjon om Influensavaksinering høsten 2021.

Ylvingen fergekai blir stengt torsdag 11.11.2021 og fredag 12.11.2021 pga bytte av fergebru.

Vega legekontor innfører nå selvtesting for Corona.

Vega kirkelige fellesråd søker kirketjener i 100 % stilling.

Det er ledig stilling ved Vega barnehage som fagarbeider i 100% fast stilling med tiltredelse 01.12.2021. Vega barnehage er en 4 avdelings barnehage med ca. 50 barn totalt. 

Vi søker etter vikar i 100% stilling i forbindelse med at en av våre ansatte skal ut i permisjon og som ferievikar sommeren 2022

Frisklivssentralen starter opp et nytt tilbud med familieveiledning til barn med overvekt og deres foreldre i samarbeid med Helgeland Ernæring.