Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Kommunen har et lager av jodtabletter som skal brukes til barn og unge i skoletiden og i barnehagen om det kommer melding om et radioaktivt utslipp. Tablettene kommunen har heter Kalsiumjodid Recip og er på 65 mg og vi lagrer størsteparten på skole og barnehage.

Vega barnehage søker tilkallingsvikarer som har mulighet til å starte nå og som kan være ferievikarer i sommermånedene.

Vega kommune trenger ulike typer boliger til flyktninger fra Ukraina. Har du en bolig til leie, så vil vi gjerne høre fra deg.

Det er nytt hovedopptak for barnehageplass med oppstart i august.

Hver måned arrangerer Bufetat informasjonsmøter og kurs over hele landet. 

Kommunen har beredskapslager på Jodix (jodtabletter) og skal kunne dele ut i barnehage og på skole dersom beskjed fra myndighetene kommer. 

Vega kommune oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med anbefalingene som gjelder befolkningen når det kommer til sikkerhet og beredskap.

Vi har i dag 2 smittede pasienter med Covid-19 på sykehjemmet. Pårørende til de berørte er informert.

Vega kommune utarbeider kommunal planstrategi 2022-2024 og forslag til planprogram for kommuneplanen samfunnsdel 2023-2034 i medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL). PBL §10-1 åpner for å slå sammen disse to delene av planverket.

Smittetoppen for korona i Nordland er enda ikke nådd, men allerede nå er det mye sykefravær. Det kan dessverre bety innstilte kollektivtilbud på svært kort varsel.