Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Regjeringen åpner opp for oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Helse- og omsorgstjenesten i Vega kommune søker etter støttekontakter.

Våre bosatte flyktninger trenger ved til vinteren.

Til alle 8-12-åringer i Vega som liker å synge.

Vaksinering vil foregå på Folkets hus 26. oktober og 2. november 2022.

Frivillighetens år 2022  - hva er ditt bidrag?

Vega kommune bosetter flyktninger fra Ukraina, og vi håper at privatpersoner, lag og foreninger på Vega vil være med å ta imot dem og inkludere dem i ulike aktiviteter. Per i dag har vi 33 personer som skal bosettes i løpet av høsten; 11 barn og 22 voksne.

I uke 40 vil det bli asfaltert i Igerøy og Rørøy-Kjul.

Helgeland Museum har lyst ut to stillinger innen bygningsvern med kontorsted på Vega. 

Fra mandag 3.oktober utgår telefontid hvor man kan ringe og snakke med lege direkte. Dette for å kunne gjøre gode vurderinger og gi best mulig helsehjelp.

Vega kommune skal bosette flere flyktninger fra Ukraina, og behovet for boliger er fremdeles stort.