Kommunal kompensasjonsordning nov/des 2021

Vega kommune har fått tildelt kr. 321.000,- i statlige midler fra KMD for å støtte næringsliv som fortsatt er rammet av pandemien.