Ved til vinteren

Våre bosatte flyktninger trenger ved til vinteren.

Er det noen som selger ved, og som kan bringe den til kjøper?

Gi beskjed til flyktningtjenesten på tlf. 469 56 199, så tar vi kontakt.