Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Søknadsfrist 01.04.21 for oppstart august 2021.

Kommunestyret vedtar følgende møteplan for formannskap og kommunestyret 1. halvår 2021.

Budsjett og økonomiplan for 2021-2024 legges ut til offentlig gjennomsyn.

Vega kommune er nå i gang med å utarbeide en kulturminneplan. Planen er en del av Riksantikvarens prosjekt kalt «Kulturminner i kommunen» - KIK. Målet med en slik plan er at vi som lokalsamfunn og kommune skal kunne ta bedre vare på spor etter levd liv.

Tomtene er regulert til fiskeri/havbruk. Øvrige vilkår, se vedtak.

Laboratoriet er bemannet med sykepleier som utfører prøvetaking (forordnet av lege), sårstell og andre prosedyrer.

For blodprøvetaking og andre tjenester på laboratoriet, ring Vega legekontor for timeavtale, telefon 75 03 68 70. Det er ikke lenger mulighet for drop-in på laboratoriet. Dette for å kunne ivareta smitteforebyggende tiltak i forbindelse med pågående pandemi.

Til alle ansatte i Vega kommune

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset 

Fra onsdag 12. august 2020 innføres det nye testkriterier for covid-19. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan teste seg uten leges vurdering.

På grunn av endringer i postgang reduseres åpningstiden for blodprøvetaking.