Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

IL Vega har flere aktiviteter i bassenget for voksne. 

Vega Kommune har lagt til rette for bobiltømming

Har du behov for å leie gymnastikksalen eller svømmehallen, kan du ta kontakt med Informasjonsavdelingen i Vega lommune.

 

I henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29, er det skrevet ut eiendomsskatt for året 2022.