Oppfordring fra teknisk avdeling

Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Vertikaldelt 2-mannsbolig beliggende i Lauvberget på Nes i Vega kommune til salgs.

Vega kommune ønsker å inngå avtale om brøyting/strøing av kommunale veier 2021 - 2024

Det er ledig 40% hjemmel ved Vega helsehus. Hjemmelen er en del av en nedtrappingsavtale med dagens hjemmelsinnehaver, som har totalt 100% hjemmel, men som går ned til 60% i nedtrappingsavtalen. Derfor lyser vi ut 40% hjemmel med opptrapping til 100%.

Søknad om å bli gjestejeger.

Fra høsten 2021 har vi ledig et engasjement i 100 % stilling som utviklingsrådgiver i et halvt år, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse 1.september eller så snart som mulig etter tilsetting.

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 500 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 92 % som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som er benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling”.

Oppfordring til alle som har mottatt koronavaksine

Nordland Fylkeskommune har bestemt at kjøretøy som skal til/fra Tjøtta og til/fra Horn ikke har fortrinnsrett ved anløp av Igerøy på vinterrute.