Forbud mot å gjøre opp åpen varme/ild utendørs

Forbud mot å gjøre opp åpen varme/ild utendørs i kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad. 

Vedtak:

1. Det er i tidsrommet 29. nov 2022 frem til 19. desember 2022 forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs på en slik måte at det fører til brann for kommunene Brønnøy, Vega og Vevelstad

2. Forbudet er tidsavgrenset fra dato til foreløpig 19. desember 2022 med mindre det ikke kommer betydelig nedbør som varer over dager

3. Et eventuelt videreført forbud vil bli vurdert 19. desember 2022

 

Du kan lese hele det delegerte vedtaket fra Brønnøy kommune her. (PDF, 53 kB)