Besøkshjem/avlastningshjem

Helse- og omsorgstjenesten i Vega kommune søker etter Besøkshjem på Vega og i Brønnøysund.

Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et kommunalt hjelpetiltak for familier der omsorgsbyrden er ekstra stor. Det kan være familier med lite nettverk, familier som har dårlig økonomi, eller familier der barna trenger flere opplevelser og andre rollemodeller.

Som besøkshjem er man ikke en erstatning for barnets hjem hos foreldrene, men tar imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned.

Hvis interesse, eller om du/dere vil finne ut mer om det å være besøks- eller avlastningshjem? Ta gjerne kontakt.

Kontakt

Roy-Arne Andersen
Helse- og omsorgsleder
Vega kommune
Epost: roy.andersen@vega.kommune.no
Tlf: 951 48 361