Nyhetsoppdatering om Corona

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid. Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling hos denne gruppen.

I en helhetsvurdering av risiko er følgende faktorer aktuelle:

  • aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot dette
  • alvorlig lungesykdom
  • alvorlig hjerte-/karsykdom
  • dårlig regulert diabetes
  • alvorlig overvekt med KMI >35
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom med betydelig funksjonsnedsettelse
  • langtkommen demens
  • alvorlig psykisk syke, spesielt alvorlig schizofreni
  • Downs syndrom

Dette i tillegg til alder og vaksinestatus.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig og helst innen 5 dager. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege raskt, se informasjon fra helsenorge. Det vil bli gjort en risikovurdering i lag med legen, for å finne frem til om antiviral medisin skal benyttes. Vurderingen og prioriteringen vil være ganske sterk, da det ikke er store mengder medisin tilgjengelig. Legekontoret kan ikke bestille medisin til eget lager, det kan kun bestilles på den enkelte pasienten som har testet positivt, når risikovurdering er gjort. Vi får ikke rekvirert medisin utenfor apotekets åpningstid.

Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom vil derfor ha behov for tilgang til selvtester og Helsedirektoratet ber kommunene levere ut tester som er lagret i kommunene. I Vega kommune utdeles testene fra Vega legekontor. Ta kontakt med oss på 75 03 68 70 om du ønsker selvtester. Testene deles ut uten egenbetaling.

Smittevernrådet om å holde deg hjemme når du er syk, er ikke endret: https://www.helsenorge.no/koronavirus

 

Mvh Vega legekontor