Kommunal planstrategi 2022 - 2024

Kommunestyret i Vega kommune vedtok 23. juni 2022 kommunens planstrategi 2022-2024 (sak 39/22). 

Hva er kommunal planstrategi?

Kommunal planstrategi skal være en vurdering av kommunens behov for planer i kommunestyreperioden, med utgangspunkt i en drøfting av sentrale utfordringer og strategier kommunen står overfor.

Oversikt over øvrige planer som skal videreføres eller revideres se:

Kontaktinfo

Margrethe Wika
Miljøvernsjef
E-post
Telefon 75 03 58 65